Expeditie Antarctica Zeilen Toerskiën

Voorwaarden

Wil je een reis boeken bij Epique? Hieronder vind je voorwaarden die gelden.

Algemene voorwaarden

Epique Mountain Adventures

Hieronder kun je onze algemene voorwaarden bekijken en downloaden.

Algemene voorwaarden

Samenvatting

Geen zin om de hele voorwaarden door te nemen? Hieronder hebben we de belangrijkste artikelen voor je samengevat. Je kan geen beroep doen op deze samenvatting. Alleen de volledige algemene voorwaarden zijn geldend.

1.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (ook e-mail of via internet) een aanbod (niet uitsluitend, maar mogelijkerwijs in de vorm van een aanprijzing) van de organisator aanvaardt. De overeenkomst kan zowel rechtstreeks als via bemiddeling tot stand komen. De opdrachtgever ontvangt van de organisator of de bemiddelaar een schriftelijke bevestiging per e-mail van de overeenkomst.

Je boekt een reis via mail, telefoon, WhatsApp of bijvoorbeeld bij een pilsje, na een ritje mountainbiken op zondag middag. De overeenkomst is in dit geval gesloten en dus definitief. We bevestigen deze door middel van een factuur.

1.5. Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met organisator is jegens organisator mede hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien, zoals de afnemer (degene die het arrangement geniet) dat ook is.

Je boekt een reis namens jouw vrienden of familie. Vanaf dat moment ben jij verantwoordelijk voor de boeking, totdat de factuur door jouw vrienden of familie betaald is.

Betaling

2.2. Indien de overeenkomst tot stand komt meer dan 42 dagen voor aanvang en het bedrag van de overeenkomst EUR 250 (tweehonderdvijftig euro) overschrijdt, heeft de opdrachtgever het recht in twee termijnen te betalen. De eerste termijn (aanbetaling) bedraagt minimaal 20% van het totaalbedrag van de overeenkomst en moet binnen 8 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn voldaan. De tweede termijn bedraagt het restant van het bedrag van de overeenkomst en moet uiterlijk 42 dagen voor aanvang zijn voldaan.

Boek je ver van te voren, en is het bedrag €250 of hoger, dan betaal je 20% binnen 8 dagen. De overige 80% betaal je 42 dagen voor aanvang van de reis of training.

Is het bedrag lager dan €250 dan betaal je alles binnen 8 dagen ongeacht de tijd tot aanvang van de reis of training.

Boek je binnen 42 dagen voor aanvang van de reis of training. Dan betaal je 100% binnen 8 dagen. Ongeacht de hoogte van het bedrag.

2.6. Boekingen die bij de organisator worden geplaatst en buiten het standaard arrangement vallen (waaronder bijvoorbeeld vliegtickets, transfers, hotels en materialen), dienen direct na, of uiterlijk binnen 5 werkdagen na het ontvangen van de opdracht, volledig te worden betaald door de opdrachtgever.

Vliegtickets die wij inkopen moeten wij direct en volledig betalen aan onze partners. Dit is de reden dat we jouw betaling graag binnen 5 werkdagen ontvangen.

Wijzigingen door opdrachtgever (door jou)

5.1. De opdrachtgever kan de organisator tot 42 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen, onverminderd het recht van de organisator in staat te zijn dit verzoek niet te honoreren. Vanwege organisatiekosten van wijziging is opdrachtgever EUR 50,- plus eventuele wijzigingskosten aan de organisator verschuldigd per wijziging. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst meer dan 10% lager is dan de eerdere overeenkomst, is op het restant de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden van toepassing.

Je wilt een boeking wijzigen. Neem z.s.m. contact met ons op. We gaan het oplossen.

Annulering door opdrachtgever (door jou)

6.1. De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringsverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten.

Je wilt een boeking annuleren? Neem z.s.m. contact met ons op. Één van onze eerste vragen zal zijn; “Heb je een annuleringsverzekering?”. Het tijdig afsluiten van een annuleringsverzekering voorkomt, in de meeste gevallen, een hoop (financiële) teleurstellingen. Heb je geen annuleringsverzekering, dan betaal je zelf alle kosten. Lees hier meer over (annulerings)verzekeringen.

Wijzigingen door organisator (door Epique)

7.3. Het arrangement of de activiteit vindt ook bij slecht weer en/of condities doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. De organisator zal zich bij slecht weer en/of condities inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Activiteiten kunnen door de organisator worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens de organisator niet zinvol is of niet uit te voeren is in verband met o.a. maar niet uitsluitend de veiligheid.

Opzegging door organisator (door Epique)

8.1. De organisator heeft het recht tot 14 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers.

Uit ervaring weten we dat er altijd een aantal trainingen of reizen zijn, waar de aanmeldingen niet storm lopen. Dit kan een nieuwe training of reis zijn,  maar ook een bestaande training of reis in een bepaalde week of maand. We houden dit goed in de gaten, want we willen zelf ook graag dat de training of reis doorgaat. Heb jij al wel geboekt, dan houden we je op de hoogte.

8.3. Bij opzegging door de organisator wegens de in artikelen 8.1 en 8.2 genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of de activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. De organisator zal zich inspannen de opdrachtgever een arrangement of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.

Indien een training of reis niet door kan gaan, zullen we een alternatief aanbieden. 

Heb je vragen over deze onze voorwaarden? Neem gerust contact met ons op.

Wij maken jouw reis avonturen waar

Epique heeft de kennis, de ervaring en staat klaar om te helpen met het organiseren van jouw droomreis.

Bekijk agenda